Často kladené dotazy


Jaký rozdíl je mezi fotovoltaickým článek a panelem?

Výrazy fotovoltaický článek a fotovoltaický panel se často se zaměňují. Fotovoltaický článek je tenká křemíková destička, která  po dopadu světla generuje elektřinu, jedná se o základní stavební jednotku fotovoltaického panelu. Fotovoltaický panel se může skládat z různého počtu článků 36, 54, 60, 72, 120. Jednotlivé fotovoltaické články jsou v panelu spojeny sérioparalelně. Fotovoltaické články z krystalického křemíku májí různou velikost a jejich tloušťka se pohybuje v řádu desetin milimetru, barva přechází od světle modré přes modrou až k černou.

Co znamená jednotka Wp?

Wp (Watt peak) představuje jednotku špičkového (instalovaného) výkonu fotovoltaického panelu. Udává výkon panelu při standardních testovacích podmínkách a slouží k přehlednému porovnání výkonu jednotlivých typů panelů. Jako standardní testovací podmínky (STC) se rozumí: intenzita záření 1000 W/m2, teplota 25°C.

Jaké jsou typy fotovoltaických panelů?

Panely se rozdělují podle technologie výroby článků na monokrystalické, polykrystalické a tenkovrstevné. Zatímco mono a  polykrystalické jsou vyrobeny z křemíku, tenkovrstevné panely mohou být vyrobeny z různých materiálů (amorfní křemík, mikrokrystalický křemík, síra, CIGS, CdTe, organické látky atp).

 

Co jsou to zkraty AC a DC?

Jsou to zkratky anglických pojmů Alternating Current - střídavý proud a Direct Current - stejnosměrný proud

V čem se liší fotovoltaický měnič a střídač?

Fotovoltaický střídač, měnič nebo invertor jsou různá označení pro jedno zařízení, které přeměňuje stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na střídavý proud, který je pak možné připojit do elektro rozvodů domu.

Co je to MPPT?

MPPT – Maximum power point tracker (Sledovač bodu maximálního výkonu), někdy označován jako MPP Tracker je zařízení, kterým je vybaven např. střídač, a které hledá optimální rovnováhu mezi napětím a proudem, který do střídače teče z fotovoltaického panelu. Díky této optimalizaci je možné zvýšit výtěžnost solárních panelů až o 30%. Největší význam má MPPT tehdy, pokud panel není optimálně osvícen. Jedním nebo i více MPPT je vybavena většina síťových fotovoltaických stídačů a některé ostrovní regulátory dobíjení.

Jaká je roční výroba fotovoltaické elektrárny?

V české republice vyrobí elektrárna o instalovaném výkonu 1 kWp cca 980 kWh elektrické energie. Největší úhrn energie je v letních měsících (výroba za průměrný letní den - 4 kWh) , kdy je intenzita slunečního záření největší a dny nejdelší. Naopak nejméně energie vyrobí fotovoltaický panel během zimy, kdy jsou klimatické podmínky pro výrobu nejhorší (výroba za průměrný prosincový den 0,9 kWh).

 

Jaká je životnost fotovoltaických panelů?

Výrobci udávají životnost fotovoltaických systémů delší než 30 let. Účinnost FV panelů se v průběhu jejich životnosti může snižovat, výrobci však výkonnostní zárukou garantují 90% účinnost po 12 letech a 80% účinnost panelu po 25 letech. Klasická záruka proti výrobním vadám panelů se u jednotlivých výrobců pohybuje od 5 do 15 let.

Jaký je optimální sklon a orientace solárních panelů?

Ideální orientace pro maximální energetický výnos je přímý jih, nebo při orientaci v rozsahu jiho-východ až jiho-západ. Během letních měsíců je Slunce vysoko a na Zemi dopadá 75% celoročního záření. Ideální sklon panelů je proto 35°. Pro optimální celoroční využití solárních panelů v ostrovních nebo hybridních systémech je ideální sklon panelů 45°.

Potřebují fotovoltaické panely přímé sluneční záření?

Ideální podmínky pro výrobu elektřiny jsou za přímého slunečního záření při bezmračné obloze. Při oblačnosti klesá výnos přibližně na 1/2 a při hustě zatažené obloze až na 1/10 maximálních hodnot.

 

Potřebuji k solárnímu systému i akumulátory

Akumulátory jsou potřeba pouze u ostrovních fotovoltaických systémů a u hybridních (grid free) systémů. Plní funkci zásobníku, kam se ukládají přebytky energie, které se využívají během noci nebo když není dostatek slunečního záření. Klasické fotovoltaické elektrárny připojené na síť akumulátory nepotřebují. Jako akumulátor je využívána distribuční síť, kam jsou dodávány nespotřebované přebytky výroby a odkud se energie odebírá během noci.

Musí se solární panely omývat nebo čistit?

Solární panely jsou odolné proti vlivům počasí a mají samočistící schopnost – panely jsou omývány deštěm. Prach na panelech za běžných podmínek způsobuje ztrátu výkonu v jednotkách procent. Sníh z panelů sám velmi rychle sjede, protože povrch panelů je sklo. Dlouhodobé usazování nečistot v krajích panelů může být problémem u panelů instalovaných v menším sklonu než 10°.

Jsou fotovoltaické panely odolné proti kroupám?

Výrobce panelů samozřejmě počítá s tím, že bude panel celoročně vystaven vlivům počasí. Panely bez problémů přežijí běžné kroupy, výrobci testují panely na zásahy ledovými kroupami o průměru 25mm a rychlosti 80km/h. Panely musí být vybaveny speciálním tvrzeným sklem. Následky extrémních projevů počasí by pak mělo řešit vhodné pojištění.