Profil firmy


LUNEK, s.r.o.

Společnost Lunek, s.r.o. byla založena v roce 2006, přičemž již od svého založení se zabývá instalacemi fotovoltaických systémů připojených do distribuční sítě i ostrovních systémů a prodejem jednotlivých komponent.

 

 

Od roku 2007 je společnost distributorem výrobků zejména značek Fronius, Kyocera a Schletter (konstrukční prvky). Od tohoto roku jsme také oficiálním servisním partnerem pro fotovoltaické střídače značky Fronius.

V roce 2011 jsme rozšířili nabídku o hybridní systémy, o tři roky později jsme přidali systém přímého ohřevu vody, čímž jsme pokryli kompletně všechny solární aplikace.

Od roku 2016 se zaměřujeme na výstavbu fotovoltaických elektráren pro rodinné domy, na které lze čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám.

Součástí služeb, které společnost Lunek, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům, je také zajištění kompletního servisu  fotovoltaických systémů a administrace - ať už se jedná o proces připojení, či přípravu podkladů k podání žádosti o dotaci pro program Nová zelená úsporám (NZÚ), Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) nebo Integrovaný regionální operační program (IROP).

 

Základní služby poskytované společností LUNEK, s.r.o.:

 

  • poradenství v oblasti FV systémů
  • projektování kompletních fotovoltaických systémů
  • dodání a montáž fotovoltaických systémů na klíč, jakož i jejich jednotlivých součástí
  • administrace procesu připojení do distribuční sítě
  • administrace žádostí o dotaci
  • údržba a servis FV systémů