Průběh instalace


Fovotoltaickou elektrárnu můžete mít na střeše do 3 měsíců od Vaší poptávky.

 

Zracování cenové nabídky

Zašlete nám poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře. Na základě Vaší poptávky Vás kontaktujeme ohledně doplnění potřebných informací pro sestavení cenové nabídky popř. smluvení schůzky v místě instalace. Cenovou nabídku upravíme dle parametrů objektu a Vašich individuálních požadavků. 

Podpis smlouvy a podání žádostí

Po podpisu smlouvy o dílo pro Vás připravíme potřebné dokumenty nutné k výstavbě FVE a získání dotace. Podáme žádost o připojení FVE do distribuční sítě a žádost o dotaci dle smluveného typu realizovaného systému. 

Instalace FVE

Po podepsání smlouvy o připojení FVE k distribuční síťi s Vaším distributorem a akceptaci žádosti Statním fondem životního prostředí můžeme přistoupit k vlastní realizaci elektrárny. Montáž trvá ve většině případů 2 dny.

Příjem dotace

Po montáži příchází fáze doložení požadovaných podkladů na Státní fond životního prostředí. Mimo jiné to jsou: doklad o předání a kompletním zaplacení díla, doklad o připojení FVE k distrinuční síťi. Po doložení všech dokumentů dojde k vyplacení dotace.