Fotovoltaický ohřev vody Logitex


Fotovoltaický ohřev vody Logitex

Chcete snížit náklady na energii a zároveň přispět k omezení zatěžování životního prostředí? Přejděte na fotovoltaický ohřev vody.

Ohřívače vody Logitex LX ACDC/M+K(KW) představují nové technické řešení ohřevu vody při využití ekologicky čistých zdrojů energie. Pro ohřev vody se využívá energie slunce. Ta pomocí fotovoltaických článků vyrábí stejnosměrný elektrický proud, který ohřívá vodu v zásobníku. Originálním řešením je napojení na fotovoltaické panely, při kterém nevznikají žádné ztráty elektrické energie a proto zařízení pracuje velmi efektivně, přičemž je zabezpečena tepelná ochrana a bezpečná regulace celého systému.

Proč zvolit fotovoltaický ohřev vody

Jednoduchost a variabilita umístění fotovoltaických panelů, jejich bezúdržbový provoz a velmi jednoduché propojení se zásobníkem vody pomocí tenkého elektrického kabelu dává prakticky neomezené možnosti využití zařízení jak v rodinných a panelových domech, tak i v průmyslových objektech.

Využití fotovoltaických panelů na ohřev vody zaručuje ekologickou výrobu elektrické energie, kterou si v plném rozsahu spotřebovává přímo výrobce. Nejsou potřeba žádná povolení na připojení a nemusí se nakupovat další přídavné zařízení. Je to zatím nejefektivnější a bezztrátové využití elektrické energie z fotovoltaických panelů.

Ohřívače vody Logitex LX ACDC/M+K(KW) A,B,C, používají na ohřev vody střídavý (AC) proud z elektrické sítě například ze zásuvky 230 V a stejnosměrný (DC) proud z fotovoltaických panelů, které zabezpečují ekologicky čistou výrobu teplé vody a šetří nemalé finanční prostředky uživatele při úsporách plynu nebo elektrické energie ze sítě. Navíc díky odděleným systémům nahřívá ohřívač v první řadě fotovoltaikou, a v případě studené vody dohřeje elektřinou ze sítě 230 V, ohřívače Logitex tedy využívají stejnosměrný i střídavý proud, proto jsou označovány i jako hybridní ohřívače vody.

Zapojení ohřívače pro fotovoltaický ohřev vody

Akumulační ohřívače vody s kombinovaným ohřevem pomocí AC a DC proudu mohou být použity na ohřev vody jen pomocí AC proudu ze sítě nebo jen DC proudu z fotovoltaických panelů anebo současně, při různých kombinacích nastavení teplot pomocí dvou samostatných termostatů. Pro funkčnost fotovoltaického ohřevu je nutné zajistit AC přívod do bojleru pro napájení termostatů, v opačném případě bojler nebude nahřívat vodu. Spínání AC spirály je možné napojit na povel HDO. Ohřívače vody LX jsou určeny i na předehřev a dohřev vody. Takovéto použití je vhodné jako doplňující systém pro již existující systémy ohřevu vody u uživatele, kde se ohřívač zařazuje před nebo za systém. Všechny ohřívače řady M+K (KW) jsou vybaveny trubkovým výměníkem, který je umožňuje napojit na externí zdroje tepla (pece, krby, plynové kotle a pod.) U modelu M+KW, který se vyrábí pouze v 200L provedení, je trubkový výměník umístěn ve vrchní části ohřívače. Takovéto řešení umožňuje ohřev vrchní půlky plynem a spodní půlky fotovoltaikou a po vyrovnání teplot k ohřevu celého 200L ohřívače pouze fotovoltaikou. Model M+KW lze taky využít jako energetický zdroj pro podlahové topení nízkoenergetických a pasivních domů. Modely s označením M disponují možností přesměrovat stejnosměrný proud po nahřátí vody na další vhodně zvolené zařízení na stejnosměrný proud např. na fotovoltaický ohřívač vody.

 

Na fotovoltaický systém přímého ohřevu vody Logitex je možné čerpat dotaci Nová zelená úsporám podoblast C.3.3 a C.5 celkem 40.000 Kč

Služby