Síťový systém


Síťový systém je jako základní typ fotovoltaické elektrárny složen z fotovoltaických panelů a střídače, jednoduché a prověřené komponenty zaručují dlouhou životnost.

Síťový systém

Princip síťového systému spočívá v dodávce elelktrické energie do rozvodů domu. Tento systém není funkční při výpadku distribuční sítě - neobsahuje baterie, díky tomu ale jsou náklady na jeho pořízení nižší.

Pokud tento systém doplníme o reguátor vlastní sptřeby např. Wattrouter, ke kterému lze připojit bojler a akumulovat energii do vody je možné na tento systém zažádat o dotaci.

Funkcionalita systému s regulátorem je následující: FV panely generují stejnosměrný proud, který je ve střidačí přeměněn na proud střídavý a dodán do domovního rozvodu, kde napájí spotřebiče. Pokud FVE nestačí vyrábět dostatek energie spotřebiče si ji odeberou ze sítě. Pokud je energie z FVE přebytek, reaguje regulátor tím, že spustí ohřev vody, právě na takový výkon, jako je  aktuální přebytek.

Na síťový fotovoltaický systém s akumulací energie do vody je možné čerpat dotaci Nová zelená úsporám podoblast C.3.4 a C.5 celkem 60.000 Kč

Služby