Wattrouter


Wattrouter

Wattrouter je programovatený regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou.

Míra využití vyrobené energie ze síťového fotovoltaického systému činí bežně 30 až 40 %. Instalací wattrouteru je možné využít až 100% vlastní výrobené energie v závislosti na připojených spotřebičích.

Na regulátory WATTrouter se obvykle připojují bojlery, akumulační nádoby, topná tělesa pro přitápění, klimatizace, bazénové filtrace apod. Jsou to spotřebiče, které mohou elektrické přebytky účelně akumulovat v době, kdy elektrárna vyrábí.

Regulátory WATTrouter jsou určeny pro optimální využití elektrické energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou v objektu, kde je tato elektrárna nainstalována - snaží se tedy tuto spotřebu v tomto objektu v rámci zvolených kritérií maximalizovat.

Pomocí regulátorů WATTrouter využíváte elektřinu v době, kdy Vaše FVE vyrábí a šetříte ji v době, kdy Vaše elektrárna nevyrábí. Je to výhodné jednak z ekonomického hlediska (výkupní ceny přebytků z FVE jsou obecně velmi nízké) a také z hlediska ekologického (elektřina se zbytečně nemaří v distribuční soustavě, ale spotřebovává se přímo v místě výroby).

Měřicí modul v reálném čase měří proud ve všech fázích. Regulátor vyhodnocuje měřené proudy a napětí a je-li zjištěna výroba Vaší elektrárny, spíná připojené spotřebiče dle nastavitelných priorit, přičemž se neustále snaží udržet nulový tok energie měřicím modulem a tedy i Vaším elektroměrem. Regulátor umí udržovat buď tzv. "virtuální nulu" (součet činných výkonů ve všech třech fázích = 0) nebo fyzikálně nulový tok energie ve všech třech fázích. Režim funkce lze v regulátoru volit a závisí na způsobu měření Vašeho elektroměru.

Služby